ارائه روشی نوین در مدل سازی میدان جاذبی با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای

نویسندگانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، نوشین مهرنگار
همایشبیستمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتهران-ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله