یکسان سازی ارتفاعی و مدیریت بحران طغیان رودخانه های مرزی

نویسندگانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، مارکو پوتانن
همایشچهارمین همایش مقابله با سوانح طبیعی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۸
محل برگزاری همایشتهران-ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله