ژئودزی ماه

نویسندگانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
همایشنقش دانشمندان اسلامی- ایرانی در کشف رازهای کره ماه
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱
محل برگزاری همایشتهران-ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله