اصلاح کرنل انتگرالگیری در وارونه سازی داده های گرانی

نویسندگانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، امیر عبادی
همایشبیستمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتهران-ایران
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله