تعیین هوشمند پارامترهای بهینه سلف کالیبراسیون به منظور استفاده در مثلث بندی هوائی با استفاده از داده های GPS/IMU

نویسندگانحامد احمدی مسینه، سعید صادقیان، اصغر میلان لک، روح اله کریمی
همایشدومین کنفرانس بین المللی سنجنده ها و مدلها در فتوگرامتری و سنجش از دور
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتهران-ایران
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله