مدلسازی، بررسی مدل احتمال و پیش بینی سری زمانی موقعیت سه ایستگاه آذربایجان

نویسندگانگودرز یزدان پناه، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
همایشبیست و دومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴
محل برگزاری همایشتهران-ایران
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله