مطالعه توابع توزیع سریهای زمانی موقعیت ایستگاههای دائمی GPS از طریق روشهای BIC، AIC و AICc

نویسندگانعباس شهبازی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
همایشهمایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴
محل برگزاری همایشتهران-ایران
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله