بهبود دقت شناسایی هدف در الگوریتم های تجزیه طیفی به کمک تنظیم وزن باندهای طیفی

نویسندگانفاطمه عتیقی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی
همایشبیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷
محل برگزاری همایشتهران - ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله