توسعه یک مدل تماسی برای تحلیل دو بعدی الاستیک-پلاستیک فرآیند شکل دهی مجدد لوله ها

نویسندگانحسن مسلمی نائینی، غلامحسی لیاقت، مهدی سلمانی تهرانی،سیامک مزدک، جنگجوی خلجان
نشریهمجله مکانیک و هوا فضا (سازه رفتار مکانیکی مواد)
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس
شماره صفحات۵۱-۶۳
شماره سریال۲
شماره مجلد۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

متن کامل مقاله