ارزیابی پتانسیل چند جمله ای های دوبعدی در مدلسازی اثرات تعیین نادقیق پارامترهای مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای با هندسه خطی

نویسندگانعلیرضا صفدری نژاد-محمدجواد ولدان زوج-مهدی مختارزاده
همایشبیستمین همایش ملی ژئوماتیک 92
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲-۰۲-۰۹
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

مدل پارامتری مداری (OPM) به عنوان یکی از مفیدترین مدل های موجود در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای ، توان بالایی را در مدلسازی شرایط فیزیکی و هندسی حاکم بر بازه زمانی اخذ تصویر در سکوهای ماهواره ای برخوردار می باشد. پارامتر های این مدل از دو طریق » 1- انداره گیری پارامترهای مداری از طریق سیستم های ناوبری ماهواره ها و 2- از طریق نقاط کنترل زمینی و حل دستگاه معادلات غیر خطی قابل برآورد می باشد. با توجه به مشکلات حل دستگاه معادلات غیر خطی، در این تحقیق امکان تصحیح اثرات تعیین نادقیق پارامترهای OPM در فضای تصویر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . ایده ی اصلی اینکار ، استفاده از پارامترهای تقریبی مداری در مدل OPM و بهبود دقت این مدل بکمک پارمترهای اضافی در فضای تصویر می باشد. نتایج نشان داد که چند جمله ای های دوبعدی از درجه ی 2 پتانسیل کافی در مدلسازی عدم قطغیت های موجود در پارامترهای مداری اندازه گیری شده توسط ماهواره را برخوردار هستند.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: مدل پارامترهای مداری-تصحیح هندسی-تصاویر با هندسه خطی-پارامترهای اضافی