ارائه روش تلفیقی ICP+OF در هم‌مرجع‌سازی ابر نقاط حاصل از سنجنده Kinect

نویسندگانشهناز نخبه زعیم؛ محمد سعادت سرشت؛ علیرضا صفدری نژاد
همایشدومین کنفرانس بین المللی SMPR
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲-۷-۱۳
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله