ارزیابی و بهینه سازی نتایج شاخص درجه خلوص پیکسلی بمنظور استفاده در مدل اختلاط طیفی خطی

نویسندگانمیلاد نیرومند جدیدی؛ مجتبی جنتی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ محمودرضا صاحبی؛ مهدی مختارزاده
همایشنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱-۲-۲۲
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله