تشخیص خودکار تعداد و مقاطع زمانی کشت در سری زمانی شاخص‌های گیاهی مزارع کشاورزی مستخرج از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل

نویسندگانسعید زارع؛ محمودرضا صاحبی؛ علیرضا صفدری نژاد
همایشچهارمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۹-۱۲-۱۳
محل برگزاری همایشیزد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

مدیریت منابع کشاورزی از طریق فناوری‌های نوین یکی از راهکارهای موثر و اقتصادی در این حوزه به شمار می‌رود. توسعه سامانه‌های سنجش از دوری، دسترسی رایگان به برخی از تصاویر ماهواره‌ای، وجود بسترهای پردازشی نوین مانند سامانه‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای گوگل، همگی نوید بخش رشد و توسعه‌ی روز افزون در این حوزه محسوب می‌شود. در این مقاله راهکاری خودکار بمنظور استخراج اطلاعات مرتبط با تعداد و مقاطع زمانی کشت محصول در زمین‌های زراعی پیشنهاد شده است. این راهکار مبتنی بر تحلیل سری زمانی شاخص‌های گیاهی بوده که از طریق سامانه‌ی پردازشی گوگل برای هر مزرعه در طول یکسال زراعی استخراج شده است. در این روش، پس از پالایش و حذف نویزهای احتمالی سری‌های زمانی، ضریب همبستگی لغزنده بین توابع گوسی با سری‌های زمانی شاخص گیاهی محاسبه می‌شود. این اقدام با هدف یافتن الگوهای رشد سبزینگی در طول یکسال زراعی به اجرا رسیده که نتیجه‌ی آن سری زمانی شاخص همبستگی است. سپس با برازش توابع چندجمله‌ای مناسب به سری زمانی شاخص همبستگی موقعیت‌های اکسترمم شناسایی می‌شوند. در ادامه با اعمال قیود منطقی در توالی اکسترمم‌ها، تعداد کشت و همچنین محل برش سری زمانی شاخص گیاهی به مقاطع کشت شناسایی می‌شود. روش پیشنهادی توانسته دقتی معادل 93 درصد در شناسایی تعداد کشت و دقتی معادل 16 روز در شناسایی محل برش سری‌های زمانی کسب نماید.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: سری زمانی شاخص‌های گیاهی، سامانه پردازش تصاویر ماهواره‌ای گوگل، سنجنده‌ی سنتینل-2، ضریب همبستگی