شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی ناشی از فعالیت های عمرانی با استفاده از ویژگی های متن تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاس

نویسندگانحامد کاچار، علیرضا صفدری نژاد، احمد معدنچی، حمید دهقانی، مهدی مدیری، حمید عنایتی، مهدی مختارزاده
همایشهمایش ملی ژئوماتیک سال 1394
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴-۲-۲۱
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله