مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Determining the concrete’s ability to resist chloride ion penetration at the port of Imam-KhomeiniArafati N., Al-e-Khamis M., Ghavaseh A.R3rd international conference on concrete2000-05-00
۲Comportement et modélisation des marnes de Las PlanasLEE Y.L., ARAFATI N., LECA E., MAGNAN J.-P., MESTAT PH., SERRATRICE J.-F.,Int. Conf. Geo. Eng. of hard Soils – Soft Rocks1993-09-00
۳Quelques aspects concernant la modelisation du dechargement dans les massifs de solsMagnan J.P. - Mestat Ph. - Arafati N6eme colloque franco-polonais de mecanique des sols1993-09-00
۴Methods for execution of concrete piles in corrosive and destructive marine environments, based on study of the Persian Gulf marine installationsNasser Arafati - Abdol Hossein Fazli - Seyed Mehdi MousaviFirst International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment2011-11-21
۵Construction and maintenance of concrete piles in corrosive and destructive marine environments, based on study of the Persian Gulf marine installationsNasser Arafati - Abdol Hossein Fazli - Seyed Mehdi Mousavi - Fouzieh RouzmehrConstruction Research Congress 20122012-05-21
۶بررسی عددی عملکرد شمع های بتنی با مقطع سنتی و بهینه تحت اثر بار جانبی در خاک چسبندهامیر حسین مالکی - محمدعلی برخورداری - بابک وفایی - ناصر عرفاتیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394-02-15
۷بررسی خواص مهندسی بتن خود تراکم حاوی نانو ذراتها در دماهای بالابابک وفایی - ناصر عرفاتی - امیرحسین مالکی - محمدعلی برخورداریدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394-02-15
۸آنالیز عددی سه بعدی اندرکنش تونل خاک شمعبابک وفایی - ناصر عرفاتی - محمدرضا جعفریهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران1392-02-17
۹ارائه یک طرح بهینه از سیستمهای نگهدارنده گودبرداریها در خاک رس (سیستم مرکب دیوار برلنی و نیلینگ پیش تنیده)بشیر عیدی - ناصر عرفاتی - سیدمهدی موسوی - فوزیه روزمهراولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1392-07-30
۱۰ارزیابی عملکرد دیوار میخکوبی شده پیش تنیدهبهنام خندان - ناصر عرفاتی - امیر حوتیاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1392-07-30
۱۱کاهش پاسخ سکوی ثابت دریایی به کمک میراگر جرمی تنظیم شدهتابش پور م. - رضایی ا. - عرفاتی ن.اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه1389-10-00
۱۲بررسی پایداری دیواره گود میخ کوبی شده با نرم افزار Flac و مقایسه آن با نرم افزار Plaxisسعید آزموده - ناصر عرفاتیاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی1393-09-12
۱۳ارزیابی ظرفیت باربری پی رینگی مخزن 10 هزار مترمکعبی مازوت شرکت سیمان مشهد روی لایه های مختلف خاکسعید آزموده - ناصر عرفاتیاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی1393-09-12
۱۴بررسی تاثیر عمق قرارگیری پی حلقوی مخزن 01 هزار مترمکعبی مازوت شرکت سیمان مشهد برروی ظرفیت باربریسعید آزموده - ناصر عرفاتیاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی1393-09-12
۱۵مقایسه بین پی رینگی دایرهای و پی رینگی مربعی در ظرفیت باربری مخزن 01 هزارمترمکعبی مازوتسعید آزموده - ناصر عرفاتیاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی1393-09-12
۱۶بررسی تأثیر عمق و نوع دانه بندی خاک بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی; مطالعه روی مخزن 01 هزار متر مکعبی مازوتسعید آزموده - ناصر عرفاتیهمایش ملی عمران و توسعه پایدار (9th SAStech)1393-09-27
۱۷ارزیابی رفتار مخزن ده هزار متر مکعبی مازوت در برابر بارهای انفجاریسعید آزموده - ناصر عرفاتیهمایش ملی عمران و توسعه پایدار (9th SAStech)1393-09-27
۱۸حساسیت سنجی پارامترهای هندسی دیواره و مکانیکی خاک روی ماکزیمم نیروی کششی میخ ها در سیستم دیوارهای نگهبان میخکوبی شده پایدار شده مکانیکیسعید محمدی لامع - ناصر عرفاتینهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1391-02-19
۱۹آنالیز احتمالاتی پرده های سپری در مقایسه با روشهای دیگرسیدمهدی موسوی - ناصر عرفاتی - فوزیه روزمهر - حسین فضلیاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران1392-07-30
۲۰بررسی میزان مشارکت پی رادیه در طراحی سیستم پی مرکب شمع رادیهصباغ کرمانی ر. - عرفاتی ن.زلزله، سازه و روشهای محاسباتی1390-07-27
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.