لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۸۹۹ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون های شنی شناور تکی مسلح شده با میله های فلزی عمودیمهندسی عمران امیرکبیرمهدی محمدرضائی- سید حمید لاجوردی - حمید رضا صبا- عباس قلندرزاده- احسان اله ضیغمی
Evaluating the Effect of Changes of the Soil Shear Strenght Parameters of WestApplied Mechanics and MaterialsS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.Saba
تعیین اثر انواع بارهای وارده بر خاکریز پشت دیوارهای حائل با استفاده از ترکیب روش شبه استاتیکی و الگوریتم ژنتیکعلمی و پژوهشی اساسحمید رضا صبا- اسدااله رنجبر – ایمان رئیسی زاده
The Effect of Additives on Clay Soil Properties Using Cement and LimeInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research -VICTORQUESTM.Gharib - H.R.Saba - A.Barazesh
مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربهمهندسی عمران امیرکبیرحمیدرضا صبا - بهروز حلیمی -سعید جعفری مهرآبادی- سعید سعیدی جم
An Experimental Study for Identification and Comparison of Plastic Index and Shrinkage Properties of Clay Soils with the Addition of CementEuropean Journal OF Experimental Biology -Pelagia Research Library - Open AccessM.Gharib - H.R.Saba - A.Barazesh
تعیین سطح بحرانی گسیختگی در شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی مورچگانعلمی و پژوهشی اساسحسین رحامی - حمید رضا صبا- محمد نقی خانی
Experimental Investigation of Impact of Adding LimeS IN Golestan Province SoilsInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences - ECISIM.Gharib- H.R. Saba - A.Barazesh
تعیین آستانه لغزش پایداری شیروانی و بهینه یابی حجم عملیات خاکریزی سد خاکی همگن با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکمهندسی عمران امیرکبیرحمید رضا صبا - محسن کمالیان - ایمان رئیسی زاده
Numerical Analysis of Soil Nail Walls under Seismic condition in 3D from ExcavationsApplied Mechanics and MaterialsS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.Saba
Effect of Wood Ash Admixture on Clay Soils in Atterberg TestInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research - VICTORQUESTA.Brazesh - H.R.Saba - M.Uousefi Rad - M.Gharib
مطالعه روابط سرعت موج برشی حاصل از آزمایش های لرزه نگاری انکساری و درون چاهی با مشخصات خاکعلمی و پژوهشی اساسعلیرضا رهایی - جواد خزایی - حمید رضا صبا
بررسی تاثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرامهندسی عمران امیرکبیرمحمد صالحی- حمید رضا صبا - مسعود بنی اسدی
Dynamic Approachs for System Identification Applied to Deformation Study of the DamsActa Geod Geophys-SpringerM.Jafari - V.Schwieger H.R.Saba
The Effect of Adding Iron Powder on Atterberg Limits of Clay SoilsInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences -IRJABS- Open AccesssA.Barazesh - H.R.Saba - M.Gharib
کاهش نفوذپذیری خاکها ( ی ساحلی) با استفاده از بنتونیتعلمی و پژوهشی اساسعلیرضا رهایی - جواد خزائی - حمید رضا صبا
بررسی اثر ابعاد خرده های لاستیک فرسوده در پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ایمهندسی عمران امیرکبیرسارا غفوری امیربنده- حمید رضا صبا- مهرداد نو کنده
تحلیل مسئله نشست سدخاکی حسنلو با استفاده از نرم افزار Seep/Wعلمی و پژوهشی اساسحمید رضا صبا- مهدی ولی زاده حسنلویی - حجت احمدی
Laboratory Investigation of the Effect of Eggshell Powder on Plasticity Index in Clay and Expansive SoilsEuropean Journal OF Experimental Biology- Pelagia Research Library - Open AccessA.Brazesh - H.R.Saba - M.Gharib - M.Uousefi Rad
بررسی دینامیکی تئوریک و نرم افزاری دیواره گود پایدارسازی شده گروه شمع در قیاس با روش میخ کوبی ( مطالعه موردی پروژه نرگس)علمی و پژوهشی اساسایمان مردانی - حمید رضا صبا