لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۲۸ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Magnetohydrodynamic Fast Sausage Waves in the Solar CoronaSpace Science ReviewsB. Li, P. Antolin, M.Z. Guo, A.A. Kuznetzov, D.J. Pascoe, , T. Van Doorsselaere, S. Vasheghani Farahani
Rotating ion beam effects on temperature gradient instability in completely ionized plasmasPhysical Review ES.M. Khorashadizadeh, S. Abbasi, A.R. Niknam, S. Vasheghani Farahani, R. Fallah
How Alfvén waves induce compressive flows in the neighborhood of a 2.5 D magnetic null-pointNature: Scientific ReportsS. Sabri, S. Vasheghani Farahani, H. Ebadi, S. Poedts
Characteristics of Magnetoacoustic Waves and Coronal SeismologyThe Astrophysical JournalM.R. Karamimehr, S. Vasheghani Farahani, H. Ebadi
بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه‌بعدی از سطوح بدون بافت به‌کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه‌ایرایانش نرم و فناوری اطلاعاتمحسن شیخی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ روح اله کریمی
Broadband All-Optical Isolator based on Graded IndexSuperlattices and MicrostructuresFakhroddin Nazar - Arash Karimkhani - Alireza Mobini - Khodadad Samsami
روشی جهت تعیین پارامتر بهینه‌ی فلیترهای نرم به‌منظور تلفیق تصاویر در فضای فرکانسنشریه علوم و فناوری فضاییکبری یعقوبی ترکی-علیرضا صفدری نژاد-مرضیه جعفری
Electronic Hammer for Nondestructive Determination of Compaction Characteristics of Fine – Grained SoilsRevista IngenieriaB.Halimi - H.R.Saba - S.Jafari MehrAbadi -S.Saeidi Jam
مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون های شنی شناور تکی مسلح شده با میله های فلزی عمودیمهندسی عمران امیرکبیرمهدی محمدرضائی- سید حمید لاجوردی - حمید رضا صبا- عباس قلندرزاده- احسان اله ضیغمی
Evaluating the Effect of Changes of the Soil Shear Strenght Parameters of WestApplied Mechanics and MaterialsS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.Saba
تعیین اثر انواع بارهای وارده بر خاکریز پشت دیوارهای حائل با استفاده از ترکیب روش شبه استاتیکی و الگوریتم ژنتیکعلمی و پژوهشی اساسحمید رضا صبا- اسدااله رنجبر – ایمان رئیسی زاده
The Effect of Additives on Clay Soil Properties Using Cement and LimeInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research -VICTORQUESTM.Gharib - H.R.Saba - A.Barazesh
مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربهمهندسی عمران امیرکبیرحمیدرضا صبا - بهروز حلیمی -سعید جعفری مهرآبادی- سعید سعیدی جم
An Experimental Study for Identification and Comparison of Plastic Index and Shrinkage Properties of Clay Soils with the Addition of CementEuropean Journal OF Experimental Biology -Pelagia Research Library - Open AccessM.Gharib - H.R.Saba - A.Barazesh
تعیین سطح بحرانی گسیختگی در شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی مورچگانعلمی و پژوهشی اساسحسین رحامی - حمید رضا صبا- محمد نقی خانی
Experimental Investigation of Impact of Adding LimeS IN Golestan Province SoilsInternational Research Journal of Applied and Basic Sciences - ECISIM.Gharib- H.R. Saba - A.Barazesh
تعیین آستانه لغزش پایداری شیروانی و بهینه یابی حجم عملیات خاکریزی سد خاکی همگن با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکمهندسی عمران امیرکبیرحمید رضا صبا - محسن کمالیان - ایمان رئیسی زاده
Numerical Analysis of Soil Nail Walls under Seismic condition in 3D from ExcavationsApplied Mechanics and MaterialsS.Zamiran -H.Ghojavand - H.R.Saba
Effect of Wood Ash Admixture on Clay Soils in Atterberg TestInternational Journal of Basic Sciences & Applied Research - VICTORQUESTA.Brazesh - H.R.Saba - M.Uousefi Rad - M.Gharib
مطالعه روابط سرعت موج برشی حاصل از آزمایش های لرزه نگاری انکساری و درون چاهی با مشخصات خاکعلمی و پژوهشی اساسعلیرضا رهایی - جواد خزایی - حمید رضا صبا