لیست مقالات در نشریات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۹۹۶ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Damage Sensitive-Stories of RC and Steel Frames under Critical Mainshock-Aftershock Ground MotionsJournal of Rehabilitation in Civil EngineeringElham Rajabi - Gholamreza Ghodrati Amiri
Behavior Factor Prediction Equations for Reinforced Concrete Frames under Critical Mainshock-Aftershock Sequences Using Artificial Neural NetworksSustainable and Resilient InfrastructureElham Rajabi - Gholamreza Ghodrati Amiri
The effect of ductility on the seismic collapse risk of residential steel moment-resisting frames at Alborz and Zagros Seismic zones, IranSustainable and Resilient InfrastructureAli Jafari - Elham Rajabi - Gholamreza Ghodrati Amiri - Seyed Ali Razavian
Refined Ephemeris for Four Hot Jupiters Using Ground-Based and TESS ObservationsThe Astronomy Letters journalF. Davoudi, P. MirshafieKhozani, E. Paki, M. Roshana, F. Hasheminasab, A. MazidabadiFarahani, F. Ahangarani Farahani, T. Farjadnia, F. Nasrollahzadeh, S. Rezvanpanah, S. M. Mousavi, R. Foroughi, A. Poro & A. Ghalee
Numerical differential continuation approach for systems of nonlinear equations with singular JacobianAUT Journal of Mathematics and ComputingMohammad Ali Mehrpouya
On the notion of supplement in acts over monoidsJournal of Algebra and Its ApplicationsB. Tahmasebi Ashtiani , H. Rasouli , A. Tehranian and H. Barzegar
Multi-energy microgrid optimal operation with integrated power to gas technology considering uncertaintiesJournal of Cleaner ProductionAli Mobasseri, Marcos Tostado-Véliz, Ali Asghar Ghadimi, Mohammad Reza Miveh, Francisco Jurado
Enhanced controller for a four-leg inverter operating in a stand-alone microgrid with unbalanced loadsInternational Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS)Effat Ayoubi, Mohammad Reza Miveh, Ali Asghar Ghadimi, Sajad Bagheri
تحلیل و تبیین همافزایی امنیتی-دفاعی دولت مهدوی(عج) (بازخوانی و تفسیر آیات مرتبط در قرآن کریم و روایات معصومین (ع)پژوهشنامه معارف قرآنیعلی ملکی
COMMENT ON “OPTIMAL SHELF-SPACE STOCKING POLICY USING STOCHASTIC DOMINANCE UNDER SUPPLY-DRIVEN DEMAND UNCERTAINTY”INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING: THEORY, APPLICATIONS, AND PRACTICEM Saffari
امکان یا امتناع قانونگذاری در اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی ایرانرهیافتهای سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتیعلی ملکی
مقایسه تطبیقی ایده بیطرفی در اسلام و لیبرالیسمپژوهش های مهدویعلی ملکی
مقایسه تطبیقی ایده بیطرفی در اسلام و لیبرالیسمپژوهش های مهدویعلی ملکی
Steam reforming of ethanol to hydrogen formation: Kinetic modeling and experimental investigationsInternational journal of Chemical kineticsAmir Mosayebi
تهیه نقشه بلوک های ساختمانی شهری در سامانه گوگل ارث انجین از طریق آموزش طبقه بندی کننده تعمیم پذیرفصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)علیرضا طاهری دهکردی؛ سید محمد میلاد شهابی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمود رضا صاحبی؛ علیرضا صفدری نژاد
بکارگیری کاهش ابعاد در تصاویر fMRI بر اساس الگوریتم فراابتکاری جهت تشخیص اوتیسمشفای خاتمفرزانه صادقیان، حدیثه حسنی، مرضیه جعفری
تلفیق اطلاعات طیفی و مکانی به منظور تفکیک محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر چندزمانه سنتینل-2 (مطالعه موردی: شهرستان قروه)سنجش از دور و GIS ایرانسعید احمدی، حدیثه سادات حسنی
ادغام تصویر فراطیفی و داده لیدار در سطح توصیف گر برمبنای الگوریتم بهینه سازی توده ذرات چندهدفه به منظور طبقه بندی مناطق شهریعلوم و فنون نقشه برداریحدیثه سادات حسنی، فرهاد صمدزادگان
Development of a CFD-based simulation model and optimization of thermal diffusion column: application on noble gas separationChemical Product and Process ModelingH Eghbalahmadi, P Khadiv-parsi, SMA Mousavian, MH Eghbal Ahmadi
OSL dosimeter reader system preparation and provide an OSL dosimetry system calibration schemeJournal of Radioanalytical and Nuclear ChemistryHR Dehghanpour