ارزیابی مولفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایران

نویسندگانروح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان، سیاوش یوسفی
نشریهنشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله