مثلث بندی هوایی بر اساس تصاویر رقومی، GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیک

نویسندگانسعید صادقیان، اصغر میلان، حامد احمدی مسینه، روح اله کریمی
نشریهنشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله