بهبود آشکارسازی هدف در تصاویر ابرطیفی از طریق تنظیم وزن باندها و شناسایی اعضای انتهایی در خوشه های فضای ویژگی

نویسندگانفاطمه عتیقی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی
نشریهنشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله