بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه بعدی از سطوح بدون بافت به کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه ای

نویسندگانمحسن شیخی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی
نشریهنشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعات
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۴۰۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله