کاربرد صحیح کرنل در روش تک مرحله ای معکوس

نویسندگانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، امیر عبادی
نشریهنشریه علوم و فنون نقشه برداری
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهنمایه

چکیده مقاله