لزوم اعمال بایاس انتقال به سمت پائین تحلیلی در مرحله بازگشت روش تک مرحله ای معکوس

نویسندگانامیر عبادی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
نشریهنشریه علوم و فنون نقشه برداری
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۳
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهنمایه

چکیده مقاله