بررسی سیستمهای نوروفازی انطباق پذیر در شناسایی ساختمانهای شهری از تصاویر هوایی دیجیتال و داده های لیدار

نویسندگانپرهام پهلوانی، سیامک طالبی نهر، روح اله کریمی
نشریهنشریه علوم و فنون نقشه برداری
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۴
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهنمایه

چکیده مقاله