بهبود طول موجهای بلند میدان جاذبه زمین با استفاده از ارتفاع سنجی ماهواره ای

نویسندگانعلیرضا آزموده اردلان،روح اله کریمی، نوشین مهرنگار
نشریهنشریه علوم و فنون نقشه برداری
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهنمایه

چکیده مقاله