ارزیابی مدل یونسفر ایران برمبنای پردازش مشاهدات GPS

نویسندگانناصر عبدی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
نشریهنشریه علوم و فنون نقشه برداری
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهنمایه

چکیده مقاله