تلفیق مشاهدات GPS و ارتفاع سنجی ماهواره ای به منظور مدلسازی محلی یونسفر در ایران

نویسندگانناصر عبدی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
نشریهنشریه علوم و فنون نقشه برداری
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۶
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله