بررسی تأثیر رزولوشن داده های گرانی زمینی ایران در تعیین ژئوئید محلی

نویسندگانروح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان، امیر عبادی
نشریهنشریه علوم و فنون نقشه برداری
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله