بررسی روش های آشکارسازی، تشخیص و تعیین میزان تنش های زیستی و فیزولوژیک گیاهان با استفاده از فنآوری سنجش از دور

نویسندگانمجتبی جنتی-محمدجواد ولدان زوج-علی محمدزاده-شهناز نخبه زعیم-علیرضا صفدری نژاد
همایشنوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک91
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱-۰۲-۲۵
محل برگزاری همایشتهران
شماره صفحات۹
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله

محصولات کشاوزی یکی از مهم ترین منابع تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز بشر در بخش های مختلف به حساب می آید و پیشرفت کشورها در این زمینه، یکی از معیارهای مهم ارزیابی سطح توسعه یافتگی تلقی می گردد. از سوی دیگر، افزون بر تامین نیاز داخلی، مشارکت مفید و موثر در بازارهای جهانی یکی از مهم ترین اهداف بخش های فعال در عرصه اقتصادی است که پیش نیاز آن کاهش هزینه های بخش تولید است. یکی از سنگین ترین هزینه های بخش کشاورزی مواجهه محصول با انواع تنش ها است، که در صورت عدم شناسایی و مقابله به هنگام، لطمات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. سنجش از دور به عنوان یک ابزار مطالعات محیطی با قابلیت های منحصر به فردی نظیر سرعت و دقت نسبی بالا و هزینه نسبتا پایین در قیاس با روش های سنتی، توانایی خود را به اثبات رسانیده است؛ به گونه ای که با استفاده از این تکنیک، افزون بر آشکارسازی وجود تنش، می توان به تشخیص نوع تنش و حتی برآورد مقدار کمی آن پرداخت. در مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع، به بررسی روش های مختلف آشکارسازی، تشخیص و تعیین کمی تنش های زیستی و فیزیولوژیک گیاهان پرداخته شده است.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: تنش گیاهی، سنجش از دور، شاخص گیاهی، تصویربرداری حرارتی، تصویربرداری فلوئورسانس