ارائه روشی نوین در تلفیق ابرنقاط حاصل از سنجنده Kinect

نویسندگانشهناز نخبه زعیم؛ محمد سعادت سرشت؛ علیرضا صفدری نژاد
همایشهمایش ملی ژئوماتیک ۹۵
تاریخ برگزاری همایش۱۲-۲-۱۳۹۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله