لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۷۲۱ تا ۷۲۹ مورد از کل ۷۲۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
طراحی وشبیه سازی الگوریتم مسیریابی با مصرف انرژی بهینه برای شبکه های حسگری بی سیمدومین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتراصفهان، ایرانسمانه نصرالهی، مهدی جعفری پناه
” Reliable Routing by Base – Station Investigation Based on Trust for Wireless Sensor Networks5th International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS))Istanbul, TurkeH. FaramarziParsa- M. Jafaripanah, A Ahmadi
A 1.2 V, High frequency, Wide Range, Low Power, Fully CMOS Four-Quadrant Analog Multiplier ”,20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2012)Tehhran,IranA. Rezaei- M. Jafaripanah
” Switched-Current Analog Adaptive Filter for Load Cell Response Correction ”14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2006)Tehhran,IranM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
” Analogue Adaptive Techniques for Dynamic Sensor Frequency Compensation ”13th Multi-disciplinary Iranian Researcher Conference in Europe (IRCE2005)Leeds, UKM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
”Design Consideration and Implementation of Analog Adaptive Filters for Sensor Response Correction12th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2004)Mashhad, IranM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
”Load Cell Response Correction Using Analog Adaptive Techniques”IEEE International Symposium on Circuits and Systems. (ISCAS2003)Bangkok, ThailandM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
”Load Cell Response Correction Using Standard Digital CMOS Technology”12th Iranian Researcher Conference in Europe (IRCE2000)Manchester, UKM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
”Adaptive Sensor Response Correction Using Analog Filter Compatible with Digital Technology,IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2005)Kobe, JapanM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White