لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۷۱۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Cohomology of Hom-Gerstenhaber algebraThe 9th Seminar on Geometry and TopologyMaraghehH. Arianpoor
Co@Ru/γ-Al2O3 core-shell structure catalyst synthesis for Fischer-Tropsch synthesisThe 8th International Chemical Engineering Congress& ExhibitionIran-KishAli Haghtalab, Amir Mosayebi, Yadollah Mortazavi
Synthesis of Co@Ru nanoparticles with core-shell structure over γ-Al2O3 supportProceedings of 5th International Congress on Nanoscience & NanotechnologyIran-TehranAmir mosayebi, Ali Haghtalab
اثر سورفکتانت غیریونی برروی کشش بین سطحی نفت خام و آبدومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحیایران-تهرانامیر مصیبی-محمود ترابی انگجی-پریسا خدیو پارسی
Complex Network Synchronization Analysis with Neural Network Nodes and Time-DelaysThe 24th Iranian Conference on Electrical EngineeringShiraz, IranA. Kazemy
Complex Dynamic Network Synchronization with State and Coupling Time-Delayson The Second Iranian International Conference on Systems BiologyTehran, IranA. Kazemy
Synchronization for Complex Dynamic Networks with State and Coupling Time-Delayson International Power System ConferenceNiroo Research InstiA. Kazemy
Robust Absolute Stability Criteria for Uncertain Lur’e Systems with Multiple Time-delaysInternational Conference of Control, Instrumentation, and AutomationTehran, IranA. Kazemy and M. Farrokhi
ارائه فیلتر ردیابی الفا-بتا-گاما-اتا برای مدل حرکتی جرکیششمین کنفرانس انجمن هوافضای ایرانتهران، ایرانسید امین حسینی, علی کاظمی و محمد فرخی
پایدارسازی تصویر در پریسکوپ زیردریایی در مقابله با اثر امواج دریاششمین کنفرانس انجمن هوافضای ایرانتهران، ایرانعلی کاظمی و محمد فرخی
Delay-Independent Robust Absolute Stability Criteria of Uncertain Lur’e Systems with Multiple Time-delays18th Iranian Conference on Electrical EngineeringIsfahan, IranA. Kazemy and M. Farrokhi
Modeling and Hybrid Intelligent Control of Submarine Periscope7th Iranian Aerospace Society ConferenceTehran, IranA. Kazemy, S. A. Hosseini, and M. Farrokhi
Steady-State Error Reduction with Fuzzy Gain Scheduling Integrator4th IEEE Gulf International Convention and Exhibition CentreManama, BahrainA. Kazemy, S. A. Hosseini, and M. Farrokhi
Target-Based Line-Of-Sight¬ Stabilization¬ in Periscopes15th IEEE Mediterranean Conference on Control and AutomationAthens, GreekA. Kazemy, S. A. Hosseini, and M. Farrokhi
Second Order Diagonal Recurrent Neural NetworkIEEE International Symposium on Industrial ElectronicsSpain, VigoA. Kazemy, S. A. Hosseini, and M. Farrokhi
Line-Of-Sight Stabilization in Submarine Periscope Against Sea Surface Movements15th Iranian Conference on Electrical EngineeringTehran, IranA. Kazemy and M. Farrokhi
On-Line Intelligent Control of Submarine PeriscopesIEEE International Symposium on Industrial ElectronicsSpain, VigoA. Kazemy, S. A. Hosseini, and M. Farrokhi
شبیه‌سازی عددی میدان جریان جت Offsetچهارمین کنفرانس هیدرولیک ایرانایران- شیرازبرومند محمدرضا، صالحی نیشابوری سیدعلی‌اکبر
Improving the direct sampling method in multiple-point geostatistics using transitive searchInternational conference of electrical engineeringTehran, IranZahra Mahmudi, Mohammad Javad Abdollahifard
افزایش کارایی روشهای شبیه سازی چند نقطه ایی با استفاده از جستار تراگذار در تصاویر اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوترایران- تهرانزهرا محمودی، محمد جواد عبدالهی فرد