لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲۲ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
بررسی فعالیت و پایداری کاتالیستهای ریفرمر در واحد احیا مستقیم شرکت آهن و فولاد ارفعسمپوزیوم فولاد 401کیشامین مرادیان، محمدحسین اقبال احمدی، مرتضی عزیزیان شریف اباد
Evaluation of Seismic Performance of Steel Structures with LCF System using Artificial Neural Network8th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban DevelopmentTehranElham Rajabi - Yaser Golestani
طراحی و شبیه سازی دروازه منطقی تمام نوری AND مبتنی بر بلور فوتونی با ابعاد کم و مناسب برای مدارات مجتمع نوریتهدیدات سایبر الکترونیکمحمد مقصودی - آرش کریم خانی
SF6 dissociation simulation by CO2 laser using nueral networkLaser Optics 2012St.PetersburgH. R. Dehghanpour, P. Parvin
Pressure dependence microstructuring of silicon using ArF laser in SF6 ambient gasLaser Optics 2012St.PetersburgH. R. Dehghanpour, P. Parvin
Mn Ferrite nanoparticle generation in distilled water using ND:YAG2nd EOS Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids (ANGEL 2012)SicilyH. R. Dehghanpour, L. Delshad, P. Parvin
Using LIBS to investigate SF6 decomposition by Nd:YAG laser irradiation near glass targetEMSLIBS 2011CesmeH. R. Dehghanpour, P. Parvin
Modeling of nano core (Ag)-shell (Au) generation in distilled water based on laser ablation1st EOS Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids (ANGEL 2010)EngelbergH. R. Dehghanpour, P. Parvin
ولید و مشخصه یابی نانوکامپوزیت آلومینیوم-مس با استفاده از روش سایش لیزری در محیط آب مقطرکنفرانس فیزیک ایران 1395شیرازحمیدرضا دهقان پور هاجر آصفی هادی هاشمی
مقایسه نفوذ فلورین در سطح شیشه در فرایند شکست مولکولهای گاز SF6 در مجاورت هدف شیشه ای توسط لیزرهای اگزایمر ArF و هماهنگ های اصلی و دوم لیزر Nd:YAGشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرانیزدحمیدرضا دهقان پور، پرویز پروین
مقایسه نفوذ فلورین در سطح شیشه در فرایند شکست مولکولهای گاز SF6 در مجاورت هدف شیشه ای توسط لیزر اگزایمر از فشارهای مانومتری تا بارومتریهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرانکرمانحمیدرضا دهقان پور، پرویز پروین
physical properties of magnetic Nd-Fe-BC nanoparticles generated in Distilled water using Nd: YAG laser4th International Conference on Nanostructures (ICNS4)Kish IslandH. R. Dehghanpour, Seifollahi
CO2 laser effects on dermis tissueدومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایرانشاهین شهرP. Parvin, H. R. Dehghanpour, M.Shojaei
Analytical investigation of nano particle generation in water based on laser ablationدومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایرانشاهین شهرH. R. Dehghanpour, P. Parvin
بررسی بیناب نمایی روند گسست مولکول های SF6 تخت تابش طول موج های متفاوت لیزر در مجاورت هدف شیشه اینخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایرانشاهین شهرحمیدرضا دهقان پور، پرویز پروین
فشاربستگی فرآیند‌ایجاد‌میکروساختار منظم بر سطح سیلیکون با استفاده از تابش لیزر اگزایمر ArF در مجاورت گاز SF6کنفرانس فیزیک ایران 1388اصفهانحمیدرضا دهقانپور، پرویز پروین، بتول سجاد، امین بصام
The investigation of microstructuring on glass by ArF excimer laser in SF6 atmosphereLasers in manufacturingMunichH. R. Dehghanpour, P. Parvin, B. Sajad
بررسی تحلیلی چگونگی ایجاد میکروساختار منظم بر سطح سیلیکون تحت تابش لیزر اگزایمر ArFدر مجاورت گاز SF6دهمین سمینار ملی مهندسی سطحاصفهانحمیدرضا دهقان پور، پرویز پروین
مطالعه اصلاح سطح شیشه توسط لیزر در مجاورت گاز SF6دهمین سمینار ملی مهندسی سطحاصفهانحمیدرضا دهقان پور، پرویز پروین
Investigation of the effects of surface microstructure created by ArF excimer laser radiation on solar cell functionThird National Conference on Micro/Nano TechnologyQazvinHamid Reza Dehghanpour, Parviz Parvin, Ali Reyhani