لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۷۰۱ تا ۷۱۸ مورد از کل ۷۱۸ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
Road detection in the purpose of traffic micro simulation based on support vector machinesThe 13th international Conference on Traffic and Transportation EngineeringTehran, IranTalebi S, Pahlavani P, Karimi R
Detecting and Numerating Vehicles from CCTV Traffic Camera Movies Using a Support Vector MachineThe 13th international Conference on Traffic and Transportation EngineeringTehran, IranAmini H, Pahlavani P, Karimi R
تعیین هوشمند پارامترهای بهینه سلف کالیبراسیون به منظور استفاده در مثلث بندی هوائی با استفاده از داده های GPS/IMUدومین کنفرانس بین المللی سنجنده ها و مدلها در فتوگرامتری و سنجش از دورتهران-ایرانحامد احمدی مسینه، سعید صادقیان، اصغر میلان لک، روح اله کریمی
اصلاح کرنل انتگرالگیری در وارونه سازی داده های گرانیبیستمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیکتهران-ایرانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، امیر عبادی
ژئودزی ماهنقش دانشمندان اسلامی- ایرانی در کشف رازهای کره ماهتهران-ایرانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی
یکسان سازی ارتفاعی و مدیریت بحران طغیان رودخانه های مرزیچهارمین همایش مقابله با سوانح طبیعیتهران-ایرانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، مارکو پوتانن
ارائه روشی نوین در مدل سازی میدان جاذبی با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ایبیستمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیکتهران-ایرانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمی، نوشین مهرنگار
Some properties of bicritical domination39th An- nual Iranian Mathematics Conferenceکرماندوستعلی مژده
Domination dot-critical on a Harary graphICMSTurkeyدوستعلی مژده
طراحی وشبیه سازی الگوریتم مسیریابی با مصرف انرژی بهینه برای شبکه های حسگری بی سیمدومین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتراصفهان، ایرانسمانه نصرالهی، مهدی جعفری پناه
” Reliable Routing by Base – Station Investigation Based on Trust for Wireless Sensor Networks5th International Conference on New Technologies, Mobility and Security (NTMS))Istanbul, TurkeH. FaramarziParsa- M. Jafaripanah, A Ahmadi
A 1.2 V, High frequency, Wide Range, Low Power, Fully CMOS Four-Quadrant Analog Multiplier ”,20th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2012)Tehhran,IranA. Rezaei- M. Jafaripanah
” Switched-Current Analog Adaptive Filter for Load Cell Response Correction ”14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2006)Tehhran,IranM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
” Analogue Adaptive Techniques for Dynamic Sensor Frequency Compensation ”13th Multi-disciplinary Iranian Researcher Conference in Europe (IRCE2005)Leeds, UKM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
”Design Consideration and Implementation of Analog Adaptive Filters for Sensor Response Correction12th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2004)Mashhad, IranM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
”Load Cell Response Correction Using Analog Adaptive Techniques”IEEE International Symposium on Circuits and Systems. (ISCAS2003)Bangkok, ThailandM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
”Load Cell Response Correction Using Standard Digital CMOS Technology”12th Iranian Researcher Conference in Europe (IRCE2000)Manchester, UKM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White
”Adaptive Sensor Response Correction Using Analog Filter Compatible with Digital Technology,IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2005)Kobe, JapanM. Jafaripanah- B. M. Al-Hashimi- and N. M. White