لیست مقالات در نشریات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۱۵ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Fischer – Tropsch synthesis over Co-Ni/Al2O3 catalyst: Comparison between comprehensive kinetic modeling, Artificial Neural Network, and a novel hybrid GA-Fuzzy modelsJournal Of The Taiwan Institute Of Chemical EngineersMohammah Hosein Eghbal Ahmadi, Amir Mosayebi
Integration of MODIS-derived indices and field observations to estimate surface soil moisture at regional scalesArabian Journal of GeosciencesNabi Olah Gholami Bidkhani; Mohammad Reza Mobasheri; Alireza Safdarinezhad
Performance Improvement of the RFM Estimation by Modifying the Initial Population in the Genetic based OptimizationThe Journal of Radar and Optical Remote SensingMojtaba Akhoundi Khezrabad; Mohammad Javad Valadan Zoej; Alireza Safdarinezhad
اصلاح هندسی تصاویر سنجنده‌ی پوش‌بروم و ابرطیفی BaySpec OCI-F از طریق تخمین ارتباط هندسی میان فریم‌های ویدئویی همزمان بکمک تناظریابی کمترین مربعاتسنجش از دور و GIS ایرانمجتبی آخوندی خضرآباد؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژاد
The characteristics of daughter waves emerging from colliding solitary waves in astrophysical plasma mediaMonthly Notices of the Royal Astronomical SocietyA Abdikian, S Vasheghani Farahani, S Hussain
Longitudinal Plasma Motions Generated by Shear Alfvén Waves in Plasma with Thermal MisbalanceSolar PhysicsS. Belov, S. Vasheghani Farahani, N. Molevich, D. Zavershinskii
Feature Selection Based on Genetic Algorithm in the Diagnosis of Autism Disorder by fMRICaspian Journal of Neurological SciencesFarzaneh Sadeghian , Hadiseh Hasani , Marzieh Jafari
Event-triggered load frequency control of Markovian jump interconnected power systems under denial-of-service attacksInternational Journal of Electrical Power & Energy SystemsA. Kazemy and M. Hajatipour
Two-level Efficiency Evaluation of Centralized Star NetworksJournal of Decisions and Operations ResearchAfzalinejad, Mohammad - Afzalinejad Neda
Fuzzy Relational Dynamic System with Smooth Fuzzy CompositionJournal of Mathematics and Computer Science (JMCS)Arya Aghili-Ashtiani, M. B. Menhaj
Various Symmetries in Matrix Theory with Application to Modeling Dynamic SystemsJournal of Nonlinear Sciences and Applications (JNSA)Arya Aghili Ashtiani, P. Raja, S. K. Y. Nikravesh
A New Approach to Stability Analysis of Fuzzy Relational Model of Dynamic SystemsIranian Journal of Fuzzy Systems (IJFS)Arya Aghili-Ashtiani, S. K. Y. Nikravesh
Construction and Applications of a Modified Fuzzy Relational ModelJournal of Intelligent & Fuzzy SystemsArya Aghili-Ashtiani, M. B. Menhaj
Fuzzy Relational Matrix-Based Stability Analysis for First-Order Fuzzy Relational Models of Dynamic SystemsIranian Journal of Fuzzy SystemsArya Aghili-Ashtiani, S. K. Y. Nikravesh
Numerical investigation on two-degree-of-freedom vortex-induced vibration of a circular cylinder in power-law fluidsJournal of Non-Newtonian Fluid MechanicsA. Ashouri - E. Izadpanah - M. H. Hekmat - Y. Amini
بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه بعدی از سطوح بدون بافت به کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه اینشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعاتمحسن شیخی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی
بهبود آشکارسازی هدف در تصاویر ابرطیفی از طریق تنظیم وزن باندها و شناسایی اعضای انتهایی در خوشه های فضای ویژگینشریه مهندسی فناوری اطلاعات مکانیفاطمه عتیقی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی
مثلث بندی هوایی بر اساس تصاویر رقومی، GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیکنشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)سعید صادقیان، اصغر میلان، حامد احمدی مسینه، روح اله کریمی
طبقه بندی تصاویر ابر طیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیر خطینشریه علوم و فنون نقشه برداریسمیرا اله یاری بک، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمی
ارزیابی مولفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایراننشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)روح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان، سیاوش یوسفی