سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
فیلتر شده بر اساس : ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
بهزاد

بهزاد به نبیان

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
بهزاد به نبیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۵۸ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/behnabian/fa

Research GATE
مرضیه

مرضیه جعفری

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
مرضیه جعفری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۶ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafari/fa

ORCID

اعظم جعفری

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
اعظم جعفری
استادیار -
- ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/azamjafari/fa

حدیثه سادات

حدیثه سادات حسنی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
حدیثه سادات حسنی
استادیار دکترای تخصصی
- ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hasani/fa

سیدیوسف

سیدیوسف سجادی بازنشسته

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
سیدیوسف سجادی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۰ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sajadi/fa

علیرضا

علیرضا صفدری نژاد

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
علیرضا صفدری نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۶۸ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/safdarinezhad/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
ناصر

ناصر عبدی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
ناصر عبدی
استادیار دکترای تخصصی
- ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdi/fa

Google Scholar
روح اله

روح اله کریمی

دانشیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
روح اله کریمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۲۹ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
سیدعبدالله

سیدعبدالله کیانژاد تجنکی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
سیدعبدالله کیانژاد تجنکی
استادیار دکتری
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۲۹ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kianejad/fa