سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
فیلتر شده بر اساس : فیزیک
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
فیروز

فیروز آرش

استاد
فیزیک
فیروز آرش
استاد دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۷ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arash/fa

Eprint
بهرام

بهرام بهرامی

استادیار
فیزیک
بهرام بهرامی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۴۹ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bahrami/fa

ناصر

ناصر راسخی نژاد

استادیار
فیزیک
ناصر راسخی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۱ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/rasekhinezhad/fa

غلامرضا

غلامرضا فیاض

استادیار
فیزیک
غلامرضا فیاض
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۸ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fayyaz/fa

سعید

سعید قربانعلی

استادیار
فیزیک
سعید قربانعلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۸۰ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghorbanali/fa

Google Scholar
امیر

امیر قلعه

دانشیار
فیزیک
امیر قلعه
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۲ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghalee/fa

زینب

زینب کیامهر

استادیار
فیزیک
زینب کیامهر
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/zkiamehr/fa

Google Scholar
پروانه

پروانه نظرزاده

استادیار
فیزیک
پروانه نظرزاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۴ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/nazarzadeh/fa

سهیل

سهیل واشقانی فراهانی

دانشیار
فیزیک
سهیل واشقانی فراهانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۱۸ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/vasheghani/fa