مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۸۱تاثیر تراکم دینامیکی بر رفتار دیوارهای حائل انعطاف پذیر ( Cutoff Wall) و بهسازی لرزه ای آنهامجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی عمران و توسعه پایدار19-20 بهمن 1391
۸۲آنالیز و تحلیل حفرات استوانه ای در یک محیط محدود با رفتار موهر کلمبمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی عمران و توسعه پایدار19-20 بهمن 1391
۸۳بررسی اثر میرایی در جابجایی افقی و قائم نسبت به مسیر عمودی در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژیاردیبهشت 1391
۸۴بررسی جابجایی افقی و قائم نسبت به زمان در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژیاردیبهشت 1391
۸۵ارزیابی تاثیر آهک و سرباره ذوب آهن بر رفتار مقاومتی خاک لای با استفاده از آزمایش CBRمحمد یاسر موسی زاده - حمید رضا صبا - مسعود مکارچیانیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران11-12 اردیبهشت 1398
نمایش ۸۱ تا ۸۵ مورد از کل ۸۵ مورد.