مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Evaluating the Influence of Soil Types in the Seismic Response of a Pile Group using Rigorous and Cone ModelsS.Mohasseb - H.R. Saba - I.RanjbarfarSecond Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures9-11 September 2013
۲بررسی انواع روش های مقاوم سازی و بهسازی فونداسیون هامحمد رضا ملائی - محسن بیرنگ برازین - حمید رضا صبادومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران9-10 مهر 1393
۳روش ساده جهت تخمین دبی نشت در سدهای خاکی همگن اشباع و غیر اشباع در حالت پایدارعلی پناهی - کاظم پناهی - حمید رضا صبااولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله7-8 اسفند 1392
۴آنالیز و تحلیل فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر Cutoff Wall در حالت سکونمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی ایران و توسعهه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی7 آذر 1392
۵تحلیل و بررسی فشارجانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر Cutoff Wall در حالت اکتیو( محرک)مجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی ایران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی7 آذر 1392
۶مقایسه عددی فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر در حالت اکتیو و پاسیومجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی ایران و توسعهه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی ایران7 آذر 1392
۷تحلیل الاستوپلاستیک تونل های تحت فشار زیرسطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروی حجمی تراوش و رفتار نرم کرنشی توده سنگاحمد فهیمی فر - حامد قدمی - حمید رضا صبا-اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران30-1 مهر و آبان 1392
۸بررسی اثر ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک دانه ای مسلح شدهکاوه شریف پور - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران30-1 مهر و آبان 1392
۹مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسنتتیک ها بر مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شدهکاوه شریف پور - حمید رضا صبا- زانیار ضمیراناولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران30-1 مهر و آبان 1392
۱۰مقایسه عملکرد ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک های ریزدانه و درشت دانه مسلح شدهکاوه شریف پور - حمید رضا صبا - صدیق محمدیاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران30-1 مهر و آبان 1392
۱۱مطالعه موردی پایدارسازی دیواره گود مجتمع تجاری – اداری کیان با استفاده از مهارگذاریهادی قجاوند -حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری28-29 آذر 1392
۱۲بررسی روش های پایدارسازی گودهای عمیق درون شهریهادی قجاوند - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری27-28 آذر 1392
۱۳بررسی تاثیر فواصل و میزان بار انفجار بر عملکرد ریز شمع هامحمدرضا ملائی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران27 دی 1393
۱۴مطالعه تئوریک و عددی تحلیل مدل پایه رفتاری بر عملکرد لرزه ای تونل متقاطع مطالعه موردی تونل آب بر سد و نیروگاه سیمرهمیثم منصوری - حمید رضا صبا - همایون شاوردیدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری25-27 آذر 1393
۱۵تحلیل پایداری ساختار تونل های دو قولو در فضاهای زیرزمینی شهریمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادکنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل24-25بهمن 1391
۱۶مطالعه عددی بررسی نشست سطح زمین در مقابل حفریات انجام شدهمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی عمران و توسعه پایدار19-20 بهمن 1391
۱۷تاثیر تراکم دینامیکی بر رفتار دیوارهای حائل انعطاف پذیر ( Cutoff Wall) و بهسازی لرزه ای آنهامجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی عمران و توسعه پایدار19-20 بهمن 1391
۱۸آنالیز و تحلیل حفرات استوانه ای در یک محیط محدود با رفتار موهر کلمبمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی عمران و توسعه پایدار19-20 بهمن 1391
۱۹تحلیل دینامیکی اندرکنش سد بتنی و مخزن به کمک نرم افزار Ansysبهنام مهدی پور - حمید رضا صباهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۲۰اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پی بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سدهای خاکیسیاوش زمانی - حمید رضا صباهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.