سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی برق
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
مهدی

مهدی اره پناهی

استادیار
مهندسی برق
مهدی اره پناهی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۲۴۴۵ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arepanahi/fa

مجتبی

مجتبی پیشوایی

استادیار
مهندسی برق
مجتبی پیشوایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pishvaei/fa

مهدی

مهدی جعفری پناه

استادیار
مهندسی برق
مهدی جعفری پناه
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafaripanah/fa

فرشید

فرشید حاجتی

استادیار
مهندسی برق
فرشید حاجتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hajati/fa

حمیدرضا

حمیدرضا رضاعلیخانی بازنشسته

استادیار
مهندسی برق
حمیدرضا رضاعلیخانی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۰۳ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/alikhani/fa

مهدی

مهدی رمضانی

استادیار
مهندسی برق
مهدی رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۴ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ramezani/fa

سجاد

سجاد صدر

استادیار
مهندسی برق
سجاد صدر
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۹ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadr/fa

محمد جواد

محمد جواد عبداللهی فرد

استادیار
مهندسی برق
محمد جواد عبداللهی فرد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdollahifard/fa

علی محمد

علی محمد فتوحی

استادیار
مهندسی برق
علی محمد فتوحی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۴۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fotouhi/fa

علی

علی کاظمی

استادیار
مهندسی برق
علی کاظمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kazemy/

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
آرش

آرش کریم خانی

استادیار
مهندسی برق
آرش کریم خانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimkhani/fa

سعیده

سعیده کلانتری

مربی
مهندسی برق
سعیده کلانتری
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۹۹ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kalantari/fa

علی

علی مددی

دانشیار
مهندسی برق
علی مددی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۵ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/madadi/fa

همایون

همایون مشگین کلک

دانشیار
مهندسی برق
همایون مشگین کلک
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۸ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/meshgin/fa

محمد رضا

محمد رضا میوه

استادیار
مهندسی برق
محمد رضا میوه
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/miveh/fa