پایان‌نامه‌ها

نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۲۱مقایسه روشهای مختلف تعیین سطح هم پتانسیل مرجع سیاره ونوسمصطفی ثارالهیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه آزاد اسلامی - واحد تفت۰۸ خرداد ۱۳۹۳
۲۲تعیین هوشمند پارامترهای بهینه سلف کالیبراسیون به منظور استفاده در مثلث بندی بر اساس داده های GPS/IMU، مطالعه موردی UlteraCamحامد احمدی مسینهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۴ شهریور ۱۳۹۲
۲۳محاسبه یک مدل ژئوپتانسیلی جدید بر مبنای داده های ماهواره ای ارتفاع سنجی و جاذبه اینوشین مهرنگارکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۱۳ شهریور ۱۳۹۲
۲۴تعیین یک مدل تلوروئید جدید برای ایرانامیر عبادیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۱۳ شهریور ۱۳۹۲
۲۵برآورد یک مدل جزر و مدی بر پایه ی اطلاعات ماهواره ای و زمینیفردین سیفیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه تهران۱۸ مهر ۱۳۹۱
۲۶آنالیز اولیه شبکه های ماهواره ای بر اساس موقعیت ایستگاه های مشاهداتیعباس صباغکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه تهران۰۴ مهر ۱۳۹۱