مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Effect of Wall Thickness and Number of Anchors on Deformation and Internal Forces in Diaphragm WallDr. A.R.Rahai- H.R.SabaThe Eighth East – Asia – Pacific Conference on Cons truction5-7 December 2001
۲Stress and Deformation Behaviour of Eyvashan DamM.E.Seif - H.R.Saba4th National Conference on Earthquake & Structure17-18 October 2012
۳Seismic Response of RC Building with Short Masonary Infill Walls Using Pushover AnalysisM.R. Tabeshpour -A.S Mosavy - H.R.SabaSixth International Conference of Seismology and Eartquke Engineering16-18 May 2011
۴Evaluating the Influence of Soil Types in the Seismic Response of a Pile Group using Rigorous and Cone ModelsS.Mohasseb - H.R. Saba - I.RanjbarfarSecond Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures9-11 September 2013
۵Numerical Analysis of Soil Nail Walls Under Seismic Condition for Different Geometry of the NailS.Zamiran- H.R.SabaSecond International Conference on Geotecniqu,Construction Materials and Environment14-16 November 2012
۶Numerical Analysis of Soil Nail Walls Under Seismic Condition for Different Geometry of the NailS.Zamiran- H.R.Saba - F.Ghadimi3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical EngineeringE28-30 June 2012
۷Numerical Investigation of Seismic Behaviour of Soil Nail WallsS.Zamiran- H.R.Saba - F.Ghadimi4th International Conference on Seismic Retrofitting2-4 2012 May
۸بررسی اثر تعداد زهکش بر میزان تغییرات فشار آب حفره ای اضافی در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxisابوالفضل اسدی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی12-13 آذر 1393
۹مدلسازی سد قوسی و دره مخزن بر روی پی بی وزن انعطاف پذیر و مخزن خالی با استفاده از نرم افزار Ansysابوالفضل اسدی - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی12-13 آذر 1393
۱۰تحلیل الاستوپلاستیک تونل های تحت فشار زیرسطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن نیروی حجمی تراوش و رفتار نرم کرنشی توده سنگاحمد فهیمی فر - حامد قدمی - حمید رضا صبا-اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران30-1 مهر و آبان 1392
۱۱روشی پیشنهادی برای افزایش دقت پیش بینی مدت زمان پروژه های ساخت بر اساس مدیریت ارزش کسب شده ( همراه با مثال عددی)ایمان گیلی - حمید رضا صبادومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت13-14 اردیبهشت 1391
۱۲دلایل استفاده محدود از سیستم مدیریت ارزش کسب شده توسط مدیران پروژه های عمرانیایمان گیلی - حمید رضا صبااولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران4 خرداد 1391
۱۳تاثیرات مدیریت شهری در مقابله با بحران زلزله با نگرشی ویژه به منطقه ده تهرانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبااولین کنفرانس ملی عمران و توسعهبهمن 1390
۱۴نحوه و اصول گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محوربهنام مهدی پور - حمید رضا صبادومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری27 اردیبهشت 1390
۱۵بررسی شرایط اسکان زلزله زدگان بر سلامتی روحی و روانی آنانبهنام مهدی پور - حمید رضا صباسومین همایش ملی عمران شهری4-5 آبان 1390
۱۶بررسی تاثیرات فرکانس و طول تزریق بر رفتار راک بولت هابهنام مهدی پور - حمید رضا صبااولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب25-27 May 2011
۱۷آنالیز المان های زمین لرزه در مقیاس زمان توسط داده های غیرخطیبهنام مهدی پور - حمید رضا صبادومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریبخرداد 1390
۱۸بررسی نحوه اثر مدل متغیر انتقال شعاعی با استفاده از الگوریتم PSO در شبکه های ترافیک شهریبهنام مهدی پور - حمید رضا صباسومین همایش ملی عمران شهری4-5 آبان 1390
۱۹بررسی اثر ناحیه گسیختگی فونداسیون بر رفتار لرزه ای سد بتنیبهنام مهدی پور - حمید رضا صبادومین کنفرانس ملی مدیریت بحران31 خرداد 1391
۲۰تحلیل دینامیکی اندرکنش سد بتنی و مخزن به کمک نرم افزار Ansysبهنام مهدی پور - حمید رضا صباهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.