پایان‌نامه‌ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۲۱تحلیل دینامیکی سد خاکی عمارت و ارائه طرح بهینهعلی پناهیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۳۹۴
۲۲ارائه شرایط بهینه برای مقابله با انفجار تونل های متروسمیرا واشقانی فراهانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۳۹۴
۲۳تحلیل دینامیکی و ارزیابی پتانسیل روانگرایی سدهای خاکی ( مطالعه موردی سد مهاباد)سیروان شریعت پناهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۴ارائه شرایط بهینه در خصوص خاکریزهای مسلح و غیر مسلح تحت اثر بارهای انفجاریمجتبی خلیلی فرکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۰ بهمن ۱۳۹۳
۲۵اصلاح توزیع فشار دینامیکی ناشی از اندرکنش خاک برجا و توده میخکوبی شده در روش شبه استاتیکی بر اساس عملکرد لرزه ایمهناز ترشابیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۰ بهمن ۱۳۹۳
۲۶مطالعه تئوریک ( روش مخروط و روش عددی) با منظور نمودن اثر اندرکنش و تعیین اساسی ترین پارامترهای موثر با نگرش به الگوریتم ژنتیکرضا طالب زاده قشلاقیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۰ آبان ۱۳۹۳
۲۷پایداری خاکریزها در مقابل زلزله و ارائه طرح بهینهمرحوم ذبیح اله فلاح پوریکارشناسی ارشداستاد راهنماجلسه دفاع برگزار نشد۳۱ شهریور ۱۳۹۳
۲۸بررسی اثر خواص توده سنگ بر طراحی سنگ دوز و شاتکریت در تونلهابهروز سلطانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۳۹۳
۲۹مقایسه اثر اندرکنش خاک و سازه و آب در سدهای خاکی و قوسیابوالفضل اسدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۳۹۳
۳۰مطالعه پارامتریک تحلیل دینامیکی گروه شمع در خاکهای مستعد روانگراییمحمد صالحیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
۳۱بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک بستر جاده با استفاده از تثبیت کننده های متعارف ( از قبیل آهک و سیمان و ..) و تثبیت کننده های نامتعارف و مقایسه فنی و اقتصادی آنهاسارا واعظیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۳۹۲
۳۲بررسی تاثیر پارامترهای خاک و شمع در تحلیل دینامیکی سه بعدی غیرخطی بر اندرکنشآیدا رنجبرفرکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۷ خرداد ۱۳۹۲
۳۳تحلیل دینامکی پی ماشین آلات با لحاظ نمودن اثر اندکنش خاک - پیحمزه عبداله پورکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۷ خرداد ۱۳۹۲
۳۴تحلیل دیوارهای حائل ( صلب و انعطاف پذیر) در شرایط بارگذاری های مختلفعلی مقامعکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
۳۵مقایسه روش عددی با روش راه حل بسته در تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی سیستم مهارگذاریمحمود قاسمی کوک تپهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۰ فروردین ۱۳۹۲
۳۶تحلیل عددی سدهای خاکی و ارزیابی و مقایسه راههای وقاوم سازی و نگهداری آنسمیه جعفریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۱۴ اسفند ۱۳۹۱
۳۷بررسی پایداری شیروانی سد ایوشان تحت اثر نیروی زلزلهمحسن جعفریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۰ بهمن ۱۳۹۱
۳۸تحلیل عددی دینامیکی خاکهای تقویت شده با استفاده از روش تزریق با فشار بالاپیمان دهقان بنادکوکیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۳۹۱
۳۹مدل کردن رفتار تابع زمان تونل با در نظر گرفتن تغییر شکل های پلاستیکمحمد قاسمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۰ بهمن ۱۳۹۰
۴۰تحلیل عددی خاکهای تقویت شده با استفاده از ریز شمع ها تحت بارگذاری دینامیکیمسعود اصغریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۴ بهمن ۱۳۹۰