سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
فیلتر شده بر اساس : ریاضی
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
حسن

حسن آریانپور

استادیار
ریاضی
حسن آریانپور
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۴ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arianpoor/fa

Google Scholar
محمد

محمد افضلی نژاد

استادیار
ریاضی
محمد افضلی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۹ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/afzalinejad/fa

Google Scholar
حسن

حسن برزگر

دانشیار
ریاضی
حسن برزگر
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۳ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/barzegar/fa

Google Scholar
علی

علی پارسیان

استادیار
ریاضی
علی پارسیان
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۶ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/parsian/fa

کمال

کمال پایکن

استادیار
ریاضی
کمال پایکن
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۷۶۲۹۰۳۲ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kamalpaykan/fa

Google Scholar Research GATE
محمد

محمد حبیبی

دانشیار
ریاضی
محمد حبیبی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۳ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/habibi/fa

Google Scholar ORCID
مهدی

مهدی رمضانی

استادیار
ریاضی
مهدی رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۴ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ramezani/fa

احمدرضا

احمدرضا ساده بازنشسته

استادیار
ریاضی
احمدرضا ساده بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۶ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadeh/fa

امیر حسین شرفی

استادیار
ریاضی
امیر حسین شرفی
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sharafi/fa

Google Scholar
نبی الله
نبی الله گودرزوند چگینی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۵ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/chegini/fa

اسماعیل

اسماعیل نظری کیاشی

استادیار
ریاضی
اسماعیل نظری کیاشی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۲ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/nazari/fa