مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱تعیین سطح بحرانی گسیختگی در شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی مورچگانحسین رحامی - حمید رضا صبا- محمد نقی خانیعلمی و پژوهشی اساستابستان 1391
۲۲تعیین اثر انواع بارهای وارده بر خاکریز پشت دیوارهای حائل با استفاده از ترکیب روش شبه استاتیکی و الگوریتم ژنتیکحمید رضا صبا- اسدااله رنجبر – ایمان رئیسی زادهعلمی و پژوهشی اساسپاییز و زمستان 1389
۲۳مطالعه آزمایشگاهی رفتار میبل مهارها در دیوارهای حایل انعطاف پذیرمجید خانجانی – حمید رضا صبا – سید حمید لاجوردی- سید محمد میرحسینی – احسان اله ضیغمیفصلنامه علمی پژوهشی اساس1400/12/01
۲۴بررسی تغییرات نیروی کششی در مهار دیوارهای حائل با توجه به تغییرشکل سیستم تکیه گاهیعلیرضا رهایی - حمیدرضاصبامجله بین المللی علوم مهندسی - دانشگاه علم و صنعت1381
۲۵ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد مهارهای تک و دو صفحه ای و مشاهده تاثیر فواصل بارگذاری در دیوار حائلسید شایان آزادی منش – حمید رضا صبا – امیر علی زادمجله مهندسی عمران مدرس1400-02
۲۶بررسی عملکرد دیافراگم بتنی مهار شده در خاک تحت اثر زلزلهحمیدرضاصبا - علیرضا رهاییمهندسی عمران امیرکبیرتابستان 1382
۲۷بررسی اثر ابعاد خرده های لاستیک فرسوده در پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ایسارا غفوری امیربنده- حمید رضا صبا- مهرداد نو کندهمهندسی عمران امیرکبیر14 فروردین 1396
۲۸بررسی تاثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرامحمد صالحی- حمید رضا صبا - مسعود بنی اسدیمهندسی عمران امیرکبیر28 مرداد 1396
۲۹تعیین آستانه لغزش پایداری شیروانی و بهینه یابی حجم عملیات خاکریزی سد خاکی همگن با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیکحمید رضا صبا - محسن کمالیان - ایمان رئیسی زادهمهندسی عمران امیرکبیر1397
۳۰مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربهحمیدرضا صبا - بهروز حلیمی -سعید جعفری مهرآبادی- سعید سعیدی جممهندسی عمران امیرکبیربهمن و اسفند 1397
۳۱مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری ستون های شنی شناور تکی مسلح شده با میله های فلزی عمودیمهدی محمدرضائی- سید حمید لاجوردی - حمید رضا صبا- عباس قلندرزاده- احسان اله ضیغمیمهندسی عمران امیرکبیر14 اسفند 1397
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.