سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی مکانیک
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
سعید

سعید احمد پور کاسگری

مربی
مهندسی مکانیک
سعید احمد پور کاسگری
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۸ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ahmadpour/fa

زهرا

زهرا بنی عامریان

دانشیار
مهندسی مکانیک
زهرا بنی عامریان
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۵ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baniamerian/fa

محمد حسین

محمد حسین پل

استادیار
مهندسی مکانیک
محمد حسین پل
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۷ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pol/fa

Google Scholar
حامد

حامد ثقفی

دانشیار
مهندسی مکانیک
حامد ثقفی
دانشیار فوق دكتری
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saghafi/fa

Google Scholar Scopus
ابوالفضل

ابوالفضل حسنی بافرانی

استادیار
مهندسی مکانیک
ابوالفضل حسنی بافرانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baferani/fa

Google Scholar
محمد حامد

محمد حامد حکمت

استادیار
مهندسی مکانیک
محمد حامد حکمت
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hekmat/fa

Google Scholar ORCID
حسین

حسین حیدری

دانشیار
مهندسی مکانیک
حسین حیدری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۲۳۳۲ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/heidary/fa

Google Scholar Scopus
علی

علی خطیبی

استادیار
مهندسی مکانیک
علی خطیبی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/khatibi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
محمدحسن

محمدحسن ستاری بازنشسته

استادیار
مهندسی مکانیک
محمدحسن ستاری بازنشسته
استادیار دکتری
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۲۶ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sattari/fa

ابراهیم

ابراهیم شریفی تشنیزی

استادیار
مهندسی مکانیک
ابراهیم شریفی تشنیزی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sharifi/fa

Google Scholar

علی قنبری

استادیار
مهندسی مکانیک
علی قنبری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghanbari/fa

Google Scholar
مجتبی

مجتبی مرادی

استادیار
مهندسی مکانیک
مجتبی مرادی
استادیار دکتری
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mojtabamoradi/fa

Google Scholar
سیامک

سیامک مزدک

استادیار
مهندسی مکانیک
سیامک مزدک
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mazdak/fa

Google Scholar ORCID
رامین

رامین مهدی پور

دانشیار
مهندسی مکانیک
رامین مهدی پور
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۵ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mehdipour/fa

Google Scholar