سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۹۳ مورد.

الهام رجبی

استادیار
مهندسی عمران
الهام رجبی
استادیار فوق دكتری
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۸ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/rajabi/fa

مهدی

مهدی رمضانی

استادیار
ریاضی
مهدی رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۴ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ramezani/fa

عطیه رنجبر فردویی

استادیار
مهندسی شیمی
حسین

حسین زنجیرانی فراهانی

استادیار
مهندسی عمران
احمدرضا

احمدرضا ساده بازنشسته

استادیار
ریاضی
احمدرضا ساده بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۶ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadeh/fa

محمدحسن

محمدحسن ستاری بازنشسته

استادیار
مهندسی مکانیک
محمدحسن ستاری بازنشسته
استادیار دکتری
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۲۶ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sattari/fa

سیدیوسف

سیدیوسف سجادی بازنشسته

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
سیدیوسف سجادی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۰ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sajadi/fa

محمدقاسم

محمدقاسم سحاب بازنشسته

استادیار
مهندسی عمران
محمدقاسم سحاب بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۱ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sahab/fa

محمودرضا

محمودرضا شاهوردی

استادیار
مهندسی عمران
محمودرضا شاهوردی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۰ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/shahverdi/fa

امیر حسین شرفی

استادیار
ریاضی
امیر حسین شرفی
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sharafi/fa

Google Scholar
مینو

مینو شریعتی

استادیار
مهندسی شیمی
مینو شریعتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۵۰ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/shariati/fa

Google Scholar
ابراهیم

ابراهیم شریفی تشنیزی

استادیار
مهندسی مکانیک
ابراهیم شریفی تشنیزی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sharifi/fa

Google Scholar
حمیدرضا

حمیدرضا صبا

استادیار
مهندسی عمران
حمیدرضا صبا
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳-۶۲۲-۷۳۸۵ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saba/fa

ORCID
سجاد

سجاد صدر

استادیار
مهندسی برق
سجاد صدر
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۹ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/sadr/fa

محمد

محمد صفاری

استادیار
مهندسی صنایع
محمد صفاری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۲ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saffari/fa

Google Scholar
علیرضا

علیرضا صفدری نژاد

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
علیرضا صفدری نژاد
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۶۸ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/safdarinezhad/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
میثم

میثم عبدالکریمی

استادیار
مهندسی شیمی
میثم عبدالکریمی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdolkarimi/fa

Google Scholar