سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۹۳ مورد.
محمد جواد

محمد جواد عبداللهی فرد

دانشیار
مهندسی برق
محمد جواد عبداللهی فرد
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdollahifard/fa

ناصر

ناصر عبدی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
ناصر عبدی
استادیار دکترای تخصصی
- ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdi/fa

Google Scholar
ناصر

ناصر عرفاتی

استادیار
مهندسی عمران
ناصر عرفاتی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arafati/fa

آریا

آریا عقیلی آشتیانی

استادیار
مهندسی برق
آریا عقیلی آشتیانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/aghili/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
علی محمد

علی محمد فتوحی

استادیار
مهندسی برق
علی محمد فتوحی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۴۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fotouhi/fa

عطیه فراهانی

استادیار
مهندسی عمران
عطیه فراهانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/farahani/fa

غلامرضا

غلامرضا فیاض

استادیار
فیزیک
غلامرضا فیاض
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۸ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fayyaz/fa

سعید

سعید قربانعلی

استادیار
فیزیک
سعید قربانعلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۸۰ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghorbanali/fa

Google Scholar
محمدحسین

محمدحسین قطبی بازنشسته

استادیار
مهندسی عمران
محمدحسین قطبی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۴ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghotbi/fa

امیر

امیر قلعه

دانشیار
فیزیک
امیر قلعه
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۲ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghalee/fa

علی قنبری

استادیار
مهندسی مکانیک
علی قنبری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghanbari/fa

Google Scholar
علی

علی کاظمی

دانشیار
مهندسی برق
علی کاظمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kazemy/

Google Scholar Scopus ORCID
آرش

آرش کریم خانی

استادیار
مهندسی برق
آرش کریم خانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimkhani/fa

روح اله

روح اله کریمی

دانشیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
روح اله کریمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۲۹ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
نسرین

نسرین کلامیان

استادیار
مهندسی برق
نسرین کلامیان
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kalamian/fa

Google Scholar
زینب

زینب کیامهر

استادیار
فیزیک
زینب کیامهر
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/zkiamehr/fa

Google Scholar
سیدعبدالله

سیدعبدالله کیانژاد تجنکی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
سیدعبدالله کیانژاد تجنکی
استادیار دکتری
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۲۹ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kianejad/fa

مهدی

مهدی کیخسروی

استادیار
عمومی
مهدی کیخسروی
استادیار دکترای تخصصی
- عمومی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/keykhosravi/fa