سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۸۷ مورد.
علی محمد

علی محمد فتوحی

استادیار
مهندسی برق
علی محمد فتوحی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۴۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fotouhi/fa

عطیه فراهانی

استادیار
مهندسی عمران
عطیه فراهانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/farahani/fa

غلامرضا

غلامرضا فیاض

استادیار
فیزیک
غلامرضا فیاض
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۸ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fayyaz/fa

سعید

سعید قربانعلی

استادیار
فیزیک
سعید قربانعلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۸۰ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghorbanali/fa

Google Scholar
محمدحسین

محمدحسین قطبی بازنشسته

استادیار
مهندسی عمران
محمدحسین قطبی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۴ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghotbi/fa

امیر

امیر قلعه

دانشیار
فیزیک
امیر قلعه
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۲ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghalee/fa

علی قنبری

استادیار
مهندسی مکانیک
علی قنبری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghanbari/fa

Google Scholar
علی

علی کاظمی

دانشیار
مهندسی برق
علی کاظمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kazemy/

Google Scholar Scopus ORCID
آرش

آرش کریم خانی

استادیار
مهندسی برق
آرش کریم خانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimkhani/fa

روح اله

روح اله کریمی

دانشیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
روح اله کریمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۲۹ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
نسرین

نسرین کلامیان

استادیار
مهندسی برق
نسرین کلامیان
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kalamian/fa

Google Scholar

زینب کیامهر

استادیار
فیزیک
سیدعبدالله

سیدعبدالله کیانژاد تجنکی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
سیدعبدالله کیانژاد تجنکی
استادیار دکتری
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۲۹ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kianejad/fa

حمیدرضا

حمیدرضا گلمکانی بازنشسته

دانشیار
مهندسی صنایع
حمیدرضا گلمکانی بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۸ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/golmakani/fa

Google Scholar
نبی الله
نبی الله گودرزوند چگینی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۵ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/chegini/fa

امین محمدنژاد داریانی

استادیار
مهندسی صنایع

امیر حسین محمدی

استادیار
مهندسی عمران
امیر حسین محمدی
استادیار -
۰۸۶-۳۶۲۴۱۲۴۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mohammadi/fa

علی

علی مددی

دانشیار
مهندسی برق
علی مددی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۵ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/madadi/fa