سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۸۴ مورد.
آریا

آریا عقیلی آشتیانی

استادیار
مهندسی برق
آریا عقیلی آشتیانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/aghili/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
علی محمد

علی محمد فتوحی

استادیار
مهندسی برق
علی محمد فتوحی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۴۷ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fotouhi/fa

عطیه فراهانی

استادیار
مهندسی عمران
عطیه فراهانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/farahani/fa

غلامرضا

غلامرضا فیاض

استادیار
فیزیک
غلامرضا فیاض
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۸ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/fayyaz/fa

سعید

سعید قربانعلی

استادیار
فیزیک
سعید قربانعلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۸۰ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghorbanali/fa

Google Scholar
محمدحسین

محمدحسین قطبی

استادیار
مهندسی عمران
محمدحسین قطبی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۴ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghotbi/fa

امیر

امیر قلعه

دانشیار
فیزیک
امیر قلعه
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۲ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghalee/fa

علی قنبری

استادیار
مهندسی مکانیک
علی قنبری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghanbari/fa

Google Scholar
علی

علی کاظمی

دانشیار
مهندسی برق
علی کاظمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kazemy/

Google Scholar Scopus ORCID
آرش

آرش کریم خانی

استادیار
مهندسی برق
آرش کریم خانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimkhani/fa

روح اله

روح اله کریمی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
روح اله کریمی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۲۹ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimi/fa

سیدعبدالله

سیدعبدالله کیانژاد تجنکی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
سیدعبدالله کیانژاد تجنکی
استادیار دکتری
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۲۹ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kianejad/fa

حمیدرضا

حمیدرضا گلمکانی

دانشیار
مهندسی صنایع
حمیدرضا گلمکانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۸ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/golmakani/fa

Google Scholar
نبی الله
نبی الله گودرزوند چگینی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۵ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/chegini/fa

امیر حسین محمدی

استادیار
مهندسی عمران
امیر حسین محمدی
استادیار -
۰۸۶-۳۶۲۴۱۲۴۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mohammadi/fa

علی

علی مددی

دانشیار
مهندسی برق
علی مددی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۵ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/madadi/fa

سیامک

سیامک مزدک

استادیار
مهندسی مکانیک
سیامک مزدک
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mazdak/fa

Google Scholar ORCID
همایون

همایون مشگین کلک

دانشیار
مهندسی برق
همایون مشگین کلک
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۸ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/meshgin/fa