سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۸۰ مورد.
سعید

سعید قربانعلی

استادیار
فیزیک
سعید قربانعلی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۸۰ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghorbanali/fa

Google Scholar
محمدحسین

محمدحسین قطبی بازنشسته

استادیار
مهندسی عمران
محمدحسین قطبی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۴ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghotbi/fa

امیر

امیر قلعه

دانشیار
فیزیک
امیر قلعه
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۲ فیزیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghalee/fa

علی قنبری

استادیار
مهندسی مکانیک
علی قنبری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ghanbari/fa

Google Scholar
علی

علی کاظمی

دانشیار
مهندسی برق
علی کاظمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۱ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kazemy/

Google Scholar Scopus ORCID
آرش

آرش کریم خانی

استادیار
مهندسی برق
آرش کریم خانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۶ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimkhani/fa

روح اله

روح اله کریمی

دانشیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
روح اله کریمی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۲۹ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/karimi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science
سیدعبدالله

سیدعبدالله کیانژاد تجنکی

استادیار
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
سیدعبدالله کیانژاد تجنکی
استادیار دکتری
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۲۹ ژئودزی و مهندسی نقشه برداری

http://faculty.tafreshu.ac.ir/kianejad/fa

حمیدرضا

حمیدرضا گلمکانی بازنشسته

دانشیار
مهندسی صنایع
حمیدرضا گلمکانی بازنشسته
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۸ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/golmakani/fa

Google Scholar
نبی الله
نبی الله گودرزوند چگینی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۵ ریاضی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/chegini/fa

امیر حسین محمدی

استادیار
مهندسی عمران
امیر حسین محمدی
استادیار -
۰۸۶-۳۶۲۴۱۲۴۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mohammadi/fa

علی

علی مددی

دانشیار
مهندسی برق
علی مددی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۵ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/madadi/fa

سیامک

سیامک مزدک

استادیار
مهندسی مکانیک
سیامک مزدک
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی مکانیک

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mazdak/fa

Google Scholar ORCID
همایون

همایون مشگین کلک

دانشیار
مهندسی برق
همایون مشگین کلک
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۸ مهندسی برق

http://faculty.tafreshu.ac.ir/meshgin/fa

Google Scholar
افشین

افشین مصلحی تبار

استادیار
مهندسی عمران
افشین مصلحی تبار
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۰ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/moslehitabar/fa

امیر

امیر مصیبی

استادیار
مهندسی شیمی
امیر مصیبی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mosayebi/fa

Google Scholar Scopus
وحید

وحید مقصودی بازنشسته

استادیار
مهندسی عمران
وحید مقصودی بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۳ مهندسی عمران

http://faculty.tafreshu.ac.ir/maghsoodi/fa

علی

علی ملکی

استادیار
معارف اسلامی
علی ملکی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۸ معارف اسلامی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/maleki/fa